Fonts

Les informacions s’han extret de:

  • les revistes Gausac, editades pel Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès
  • el catàleg de Patrimoni de la Diputació de Barcelona
  • el llibre La Masia a Sant Cugat (Vallès Occidental) de J. Sala, C. Soler, editat per Edicions Independents del Vallès Occidental, abril 1988
  • el llibre Sant Cugat del Vallès de J. Llop i Ll. Ribas, editat per GAL ART l’any 1999