Agraïments

Amb la col·laboració del Parc de Collserola i amb l’especial ajuda de Silvia Mampel, coordinadora d’ús públic del Parc de Collserola i elaboradora del contingut dels apartats d’Excursions i d’Història d’aquest web.


www.parccollserola.net