Visita al Monestir de Sant Cugat

La majestuositat d’aquest monestir dóna mostra de la importància que tingué en el passat. Tanmateix, antigament els dominis que pertanyien al monestir estaven disseminats i no formaven un territori unitari i compacte que permetés crear la base sòlida d’un important centre de poder.

En quant a les relacions que va tenir el Monestir amb la gent de la contrada, cal dir que varies generacions de pagesos van viure sotmesos a les exigències econòmiques del Monestir, tenint-lo com a senyor, periòdicament enviava els seus emissaris a recollir els impostos, sense en alguns casos, saber on era ubicada físicament la propietat a qui es reclamava.
La bellesa de l’edifici, tant per dins com per fora, el fan visita obligada.

Telèfon d’Informació per a visites: 93 675 99 51
Lloc Web: museu.santcugat.cat